Zápisy RPK, šlechtitelské programy a Řád PKK

Plemenné knihy

Zápisy

Zápis z jednání Rady plemenné knihy koz, která se konala dne 24. 2.…


Zápis z RPKK březen 2015


Rada plemenné knihy koz, 15.4.2009


Řád PKK, šlechtitelský program

Řád plemenných knih koz 2017


Šlechtitelský program pro chov koz 2017


Šlechtitelský program pro chov koz 2013


Řád plemenných knih koz 2013


Šlechtitelský program pro chov koz 2007


Řád plemenných knih koz 2006