Akciová společnost OVEKO a.s., byla založena 28. června 2000 jako dceřinná společnost Svazu chovatelů ovcí a koz v České republice. Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3342. Sídlo společnosti je Brno, s adresou pro doručování - Ptašínského 5, 602 00 Brno.

Společnost má za úkol naplňovat tyto úkoly a služby pro cca 1500 farmářů, kteří jsou členy Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR:

  • Naplňovat jednotlivé úkoly a poslání Svazu chovatelů ovcí a koz
  • Hájit zájmy svých akcionářů, tj. Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR a jednotlivých farmářů
  • V plemenných chovech ovcí a koz zajišťovat kontrolu užitkovosti a kontrolu dědičnosti zvířat
  • Obchodovat se zvířaty (plemenná a jatečná)
  • Obchodovat s dalším zbožím (chovatelské potřeby, krmiva, doplňkové látky)
  • Zabývat se poradenskou a konzultační činností (zejména v oblasti výživy, managementu stáda a technologií)
  • Zajišťovat sestavování a vlastní realizaci jednotlivých faremních podnikatelských záměrů

Hlavním předmětem obchodní činnosti společnosti OVEKO a.s. jsou jatečná a chovná zvířata (jehňata, kůzlata, ovce a kozy), které pocházejí z produkce jednotlivých chovatelů začleněných do Svazu chovatelů ovcí a koz v rámci České republiky.

Předmětem obchodní činnosti jsou ale i jiné výrobky pocházející z produkce našich chovatelů, tj. ovčí a kozí mléko, sýry, vlna a další produkce zemědělské farmy, včetně ostatních druhů hospodářských zvířat. V roce 2003 se činnost firmy rozšířila i o zahraniční obchod a společnost OVEKO a.s. se stala nejvýznamnějším vývozcem komodity jehněčí a skopové maso.