Dotace pro chovatele 2020

Dotace

Informace o dotacích

Administrace dotací 2020

  • Během měsíce září 2020 přijímají pracoviště Brno a Praha prostřednictvím šlechtitelů žádosti na dotace administrované Svazem nejpozději do 20. 9. 2020.
  • Žadatelé, kteří v loňském roce nežádali o dotaci, se musí sami ohlásit- ovce - pracoviště Brno - t.: 541 243 481; e: dvorakova@schok.cz # kozy - pracoviště Praha - t.: 284 680 019; e: korinkova@schok.cz - žadateli budou zaslány po dohodě formuláře
  • Žádosti musí být potvrzené oprávněnou organizací (šlechtitelem) a podepsané žadatelem.
  • Chovatel potvrzuje svým podpisem správnost údajů uvedených na žádosti a je si vědom právních následků, které mohou nastat v důsledku uvedených nepravdivých údajů.
  • Žádosti nelze poslat elektronickou poštou (výjimkou je zaslání žádosti s ověřeným elektronickým podpisem či vlastní datovou schránkou).
  • Bankovní účet uvedený v žádosti musí být vedený na jméno žadatele. Tento účet musí být aktivní i v době zasílání dotací (prosinec 2020).
  • Doklad o bankovním účtu žadatele je nezbytnou přílohou bez ohledu na skutečnost, že nebyl změněm.
  • Řádně vyplněné žádosti zasílají chovatelé obratem svému šlechtiteli ! - viz Manuál pro začínající chovatele - https://www.schok.cz/o-nas/manual-pro-zacinajici-chovatele/?show=public

Odkazy:

Ministerstvo zemědělství

Zásady, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2020 ; Č. j.: 10264/2020-MZE-18133 - http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/geneticke-zdroje/dotace/zasady-pro-rok-2020/

Státní zemědělský intervenční fond

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 - https://www.szif.cz/cs

Dotace 2020

Zásady pro dotace 2020


Zásady pro dotace GZ 2020