Svaz chovatelů ovcí a koz

O nás

Členství ve Svazu chovatelů ovcí a koz z.s., příspěvky a předplatné Zpravodaje Svazu

Členy Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. se mohou stát všichni, kteří souhlasí s jeho zaměřením a činností, jsou chovatelé nebo příznivci chovu ovcí a koz. Členy mohou být fyzické i právnické osoby, naše i zahraniční. Pokud ještě nejste našimi členy a chtěli by jste se jimi stát, zaplaťte členský příspěvek, vyplňte přihlášku a zašlete ji na naši adresu.

Členům zasíláme Zpravodaj, který vychází čtvrtletně a vedle odborných článků chovatelské a veterinární tématiky aktuálně informuje chovatele o odbytu, nákupních trzích, výstavách a dalších chovatelských akcích. Dále poskytujeme získat slevy na akcích pořádaných Svazem např. na školeních a konferencích, odborných zájezdech apod. Svaz Vám pomůže zprostředkovat odbyt Vašich produktů, zejména jatečných jehňat a kůzlat a nákup chovného materiálu prostřednictvím odbytové organizace OVEKO a.s.
Výše ročního členského příspěvku je podle rozhodnutí předsednictva Svazu z 12.12.2000 300 Kč bez ohledu na postavení člena a množství chovaných zvířat. Příspěvky můžete zaplatit složenkou, kterou Vám zašleme na základě Vaší přihlášky (písemné či telefonické), nebo je můžete poukázat převodem z banky na náš účet u Sberbank CZ a.s. 4100004058/6800. Jako variabilní symbol použijte variabilní symbol ze zaslané složenky, nebo Vám bude sdělen telefonicky pracovnicemi Svazu na telefonu 541 243 481.

Legislativa

Pokud chcete podat online přihlášku pro členství ve Sdružení chovatelů Ovcí a Koz, musíte být nejprve registrovaní na webu. Pokud se nechcete registrovat, budete muset přihlášku zaslat papírovou formou.

Dokumenty svépomocného fondu

Pravidla svépomocného fondu, Manuál svépomocného fondu, Žádost o bezúročnou půjčku ze svépomocného fondu schválená Spolkovou radou Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. 19. 5. 2015. Všechny tyto dokumenty najdete ke stažení zde, ve formátu dokumentu PDF nebo Word.