Pozvánka na konferenci v Brně

  • 7. října 2019
  • minuta čtení
  • 45

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

Česká bioklimatologická společnost při ČAV – sekce bioklimatologie zvířat, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Výzkumný ústav živočišné výroby Praha ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a brněnskou pobočkou Čs. biologické společnosti pořádají v úterý 12. listopadu 2019 od 9.30 hodin v posluchárně pavilonu M Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019.

Bližší informace naleznete v příloze.