First Drench pro rok 2020

  • 7. října 2019
  • minuta čtení
  • 94

Antiparazitikum FIRST DRENCH pro rok 2020

Zdroj: www.cmsch.cz

OZNÁMENÍ CHOVATELŮM OVCÍ

Na základě jednání s Ústřední veterinární správou (ÚVS) a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) bylo dohodnuto, že Českomoravská společnost chovatelů, a.s., zajistí na rok 2020 opět jednorázový hromadný dovoz neregistrovaného léčivého přípravku - First Drench. Tento přípravek s obsahem účinných látek praziquantel a levamizol je určen k antiparazitárnímu ošetření ovcí (nematoda, tasemnice Moniezia expansa).

Upozornění pro veterinární lékaře - žadatele: Vaše žádosti o povolení výjimky na dovoz a použití neregistrovaného léčivého přípravku zasílejte nejpozději do 20. 12. 2019 nejen na podatelnu Státní veterinární správy, ale rovněž na adresu:

ČMSCH, a.s. Distribuce VLP Benešovská 123 252 09 Hradištko Kontaktní osobou zodpovědnou v ČMSCH, a.s. za distribuci veterinárních léčiv je: MVDr. Pavlína Dorčáková tel: 607 777 717 e-mail: dorcakova@cmsch.cz.