Výzkum k návratu vlků a soužití s nimi

  • 1. června 2020
  • minuta čtení
  • 192
ČZU Praha - Fakulta lesnická a dřevařská - Výzkum postoje veřejného mínění k návratu vlků a soužití s nimi

Vlci jsou zpět – dotazník

Vážení chovatelé, nepropadejte panice, že Svaz podporuje něco, co je v příkrém rozporu s našimi zájmy. Oslovila nás Mgr. Lucie Němcová, studentka Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, se žádostí o rozšíření dotazníku, který v rámci výzkumu o postoji k vlčí problematice bude součástí její disertační práce. Po kliknutí na odkaz https://www.survio.com/survey/d/wolfsurvey se v úvodu dozvíte, proč Mgr. Němcová tuto práci dělá a s kým dotazník připravovala. Mnoho z Vás má s danými odborníky svou osobní zkušenost. I když jsou některé otázky velmi zavádějící a z hlediska avizované problematiky manipulativní, je to příležitost, jak dát najevo svůj názor. A pokud budou výsledky výzkumu objektivně vyhodnoceny, pravděpodobně se dočkáme zajímavého výsledku. Žádáme proto všechny chovatele, jejich přátele a přátele jejich přátel, aby dotazník vyplnili a dali tak najevo svůj názor !!! Dotazník je možno vyplnit do 12.6.2020.