Provádění kontroly užitkovosti

  • 24. března 2020
  • minuta čtení
  • 104
Informace k provádění KU

Vážení chovatelé,

sdělujeme Vám, že výkon kontroly užitkovosti na stádech ovcí a koz nebyl MZe ČR omezen. V činnostech na stádech se tedy normálně pokračuje, musí se však dodržet podmínky hygieny. Proto vás žádáme, aby jste byli v kontaktu se svým šlechtitelem. Na zajištění KU je nutné se předem domluvit, aby provedené úkony byly v souladu se šlechtitelskými programy. Pokud nákazová situace či jiné okolnosti nedovolují provést KU v termínu, budou se tyto úkony řešit až po ukončení této karantény. V případě jakýkoliv změn Vás budeme informovat.